Đinh Văn Phong
Trình độ chuyên môn: Giáo sư
Chức danh: Cơ khí
Kỹ sư Cơ khí – Tiệp Khắc, Tiến sỹ Cơ khí - Tiệp Khắc; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Contents

ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Thị Bích Ngọc; Đinh Văn Phong;  Advisor : Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Cơ học (2015)

  • Cơ sở lý thuyết tính toán số lực khí động. Thực nghiệm kiểm chứng chương trình tính lực khí động và một số ứng dụng. Bài toán biến dạng đàn hồi cánh với mô hình 3D suy biến. Bài toán khí động cánh 3D xét đến hiệu ứng đàn hồi.