Hoàng Minh Sơn
Trình độ chuyên môn: Giáo sưTiến sỹ
Chức danh: Điện
Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 7 năm 2015, sau khi đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng phụ trách Nghiên cứu và Sau đại học từ tháng 4 năm 2014. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng Khoa Điện, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Đào tạo Đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn 2003-2014. - PGS Hoàng Minh Sơn đã tốt nghiệp Kỹ sư Điện năm 1994 và Tiến sĩ Điều khiển và Tự động hóa năm 1998 tạiTrường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden. Ông bắt đầu sự nghiệp là giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2000.

Contents

ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

12

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • Gt7.pdf.jpg
  • Book


  • Authors : Hoàng Minh Sơn (2006)

  • Trình bày các vấn đề về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu và một số vấn đề trong tích hợp hệ thống.