1
LI C
Vi s kính trng và lòng biết ơn sâu sắc, Tôi xin y t lòng biết ơn chân thành
ti TS. Trương Hoành Sơn - người Thy đã tận tình hướng dn tôi trong sut quá trình
nghiên cu và hoàn thành luận văn.
Tiếp theo Tôi xin chân thành cm ơn Ban giám hiệu trường Đại hc Bách khoa
Ni, Vin đào tạo sau đại hc, Vin khí b môn Chế tạo y đã tạo mọi điều
kin thun li cho tôi trong quá trình hc tp, nghiên cu và th