1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng xe đến lực cản của ô tô
Học viên: Đàm Hải Nam Khóa: 2013B
Người hướng dẫn: TS. Phan Anh Tuấn
I. Lý do chọn đề tài
Ô phương tiện được sử dụng rộng rãi trong hoạt động kinh tế hội. Việc
nghiên cứu để nâng cao hiệu quả sử dụng, sự an toàn của loại phương tiện này luôn là vấn
đề được nhiều nhà khoa học quan tâm giải quyết. Tác giả rất quan tâm đến vấn đề làm thế
nào để giảm lực cản, tăng hiệu suất khả năng tăng tốc của những ô có hình dáng
khác nhau.
Từ thực trạng trên nên tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng
xe đến lực cản của ô tô”bằng phần mềm chuyên dụng.
II. Mục đích của đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1- Mục đích của đề tài
Đề tài nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hình dáng khí động đến lực cản, công
suất động cơ, độ ổn định của xe khi chạy với tốc độ khác nhau ứng với mỗi hình dáng khí
động học tương ứng. Sử dụng phần mềm chuyên dụng ANSYS FLUENT để phỏng
số.
2- Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu là xác định lực cản của hai mẫu xe (xe buýt, xe con) ở các vận
tốc khác nhau.
3- Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT để xác định ảnh hưởng của hình dáng xe đến
lực cản không khí ở các vận tốc khác nhau của xe.
III. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
Nghiên cứu tổng quan về khí động học ô tô, thiết lập hình 3D của hai mẫu xe đã
chọn, sau đó sử dụng các bước giải một bài toán CFD để giải quyết vấn đề đặt ra. Cụ thể
là, khi thiết lập xong hình 3D tác giả đã sử dụng phần mềm để chia lưới cuối cùng
2
đưa vào phần mềm ANSYS FLUENT để thiết lập các thông số, điều kiện biên… từ đó
chạy mô phỏng số để xác định được lực cản, lực nâng của xe ở các vận tốc khác nhau.
Vấn đề m giảm lực cản của xe đã được nghiên cứu từ rất u các đất nước
nghành ô phát triển, tuy nhiên đây vấn đkhó. Trong phạm vi của luận văn y, tác
giả đặc biệt chú ý nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng khí động học đến lực cản của xe
trong quá trình vận hành từ đó đưa ra những lưu ý khi thiết kế hình dáng khí động cho các
mẫu xe du lịch.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp Nghiên cứu thuyết truyền thống
và Mô phỏng số. Tác giả đã chọn hai mẫu xe điển hình là xe buýt (không gian sử dụng xe
thoải mái, di chuyển tốc độ không quá cao) xe con (hình dáng khí động học, di chuyển
tốc độ cao). Lực cản của các mẫu xe y ban đầu được tính toán theo các công thức
thuyết, sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng ANSYS FLUENT để phỏng quá trình
chuyển động của xe từ vận tốc 1.39 m/s đến 44.44 m/s để xác định lực cản, lực nâng do
không khí tác động lên vỏ xe. Đồng thời phỏng số cũng đưa ra phân bố vận tốc, phân
bố áp suất trên xe tại các vận tốc khác nhau. Cuối cùng tác giả so sánh kết quả thu được từ
việc phỏng với nghiên cứu thuyết truyền thống đe kiểm chứng. Từ đó những kết
quả phỏng số đáng tin cậy so với thuyết, tác giả đưa ra những kết luận quan trọng,
những lưu ý cho thiết kế khí động học của xe.
V. Các nội dung chính của luận văn
- Tìm hiểu về khí động học, các lực cản, mô men tác dụng lên ô tô trong khi chuyển động.
- Tìm hiểu phần mềm ANSYSY FLUENT.
- Tính toán lý thuyết về lực cản khí động của xe.
- Mô phỏng số bằng phần mềm ANSYSY FLUENT về lực cản khí động của xe.
- Kết luận và kiến nghị.