Browsing by Advisor Đào Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 312537.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Đức Tiến;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2018)

 • Tổng quan vải dệt kim, các tính chất, nguyên liệu trong sản xuất vải dệt kim; cấu tạo và tính chất vải Rib, một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vải. Nêu các phương pháp nghiên cứu. KẾt quả nghiên cứu đo độ dày của vải, khối lượng, mật độ sợi, độ bền, độ giãn đứt, độ thoáng khí; ảnh hưởng của các chỉ rố sợi đến độ dày, khối lượng, mật độ dọc, mật độ ngang, chiều dài, độ ...

 • 311426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hương;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2017)

 • Tổng quan về vải dệt kim, các nguyên liệu thường dùng để sản xuất vải dệt kim, các phần tử cấu trúc của vải dệt kim, một số kiểu dệt kim cơ bản, các thông số vải dệt kim, một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vải. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo chiều dài vòng sợi, mật độ sợi, độ dày, khối lượng, độ bền nổ; phân tích ảnh hưởng của độ mảnh sợi đến chiều dài vòng...

 • 000000296224-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Nhàn;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2015)

 • Tổng quan về vải không dệt dùng trong lĩnh vực y tế. Tìm hiểu một số khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện, tiêu chí đánh giá tính chất của khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện: xác định khối luonwgj g/m2, độ dày, độ bền kéo đứt, độ bền xé, độ thấm hút nước, độ thoáng khí.