Browsing by Advisor Đào Duy Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000272514-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Ngô Kim Tuấn;  Advisor : Đào Duy Trung; Phạm Văn Hùng (2013)

  • Trình bày tổng quan về máy rửa quặng và các ứng dụng của vành lăn; Tổng quan các phương án công nghệ để phục hồi vành lăn máy rửa quặng; Thiết kế phục hồi và các bước phục hồi cơ bản vành lăn máy rửa quặng trên cơ sở hàn đắp phục hồi.

  • 000000255035.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Tiến Dũng;  Advisor : Đào Duy Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về kỹ thuật CAD/CAM/CNC và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thuộc tính vào thực tiễn.