Browsing by Advisor Đào Hồng Bách

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Mai Khánh;  Advisor : Đinh Quảng Năng; Đào Hồng Bách (2010)

 • Nghiên cứu tương tác nhiệt trong hệ vật đúc/ khuôn đúc với sự tham gia của áp suất bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình đông đặc của vật đúc : Sự phân bố nhiệt độ trong hệ khuôn/ vật đúc có và không có mặt của môi trường chân không, thông số đông đặc xác định dựa vào trường nhiệt độ giải theo mạng sai phân có thí nghiệm đôí chứng, cơ tính và tổ chức tế vi của vật đúc, cơ&#x...

 • 277215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • 000000253380.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Bỉnh Hà;  Advisor : Đào Hồng Bách (2010)

 • Trình bày tổng quan về đúc mẫu chảy, thạch cao, thiết bị hấp Autoclave, trình bày mục tiêu nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá kết quả. Trình bày các kết quả và thảo luận

 • 000000254258.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huỳnh;  Advisor : Đào Hồng Bách (2011)

 • Trình bày những thông số ảnh hưởng của các chất phụ gia trong quá trình đóng rắn đến hỗn hợp khuôn. Nghiên cứu hỗn hợp làm ruột dạng foam có ưu điểm nhẹ, độ không khí tốt, dễ phá dỡ, và hỗn hợp làm vỏ với độ bền cao đạt tiêu chuẩn ASTM về hỗn hợp làm khuôn đúc. Ứng dụng sản xuất đúc các chi kim loại màu như đồng, nhôm, kẽm...

 • 277096.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Quảng;  Advisor : Đào Hồng Bách; Đinh Quảng Năng (2015)

 • Tổng quan về công nghệ khuôn gốm. Đặc tính của vật liệu chế tạo khuôn gốm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao bằng thực nghiệm, tính chất công nghệ của khuôn gốm, cơ tính của khuôn gốm, cấu trúc và tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm, tính chất nhiệt lý của khuôn gốm, đúc thử nghiệm.

 • 000000253938.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lương;  Advisor : Đào Hồng Bách (2011)

 • Trình bày vai trò ý nghĩa công nghệ khuôn thạch cao, tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ khuôn thạch cao. Vật liệu thạch cao làm khuôn đúc, cơ sở lý thuyết truyền nhiệt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nguyên liệu và phương pháp phân tích nguyên liệu đầu vào, phương phá đo nhiệt độ của thạch cao trong quá trình nung. Tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • 277117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sái Mạnh Thắng;  Advisor : Lê Thị Chiều; Đào Hồng Bách (2015)

 • Tổng quan về hợp kim spinodal Cu-Ni-Sn và cơ chế hóa bền hợp kim Cu-Ni-Sn. Nêu các phương pháp thí nghiệm và thiết bị sử dụng nghiên cứu hơp kim Cu-Ni-Sn. Kết quả nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt, ảnh hưởng của biến dạng tới cơ tính hợp kim Cu-Ni-Sn, xây dựng quy trình xử lý nhiệt tăng cơ tính cho một số hợp kim Cu-Ni-Sn.

 • 277234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tiến;  Advisor : Đào Hồng Bách; Nguyễn Khải Hoàn (2016)

 • Tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ đúc trong khuôn cát, trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn. Nêu phương pháp mô hình hóa cấu trúc cho khuôn đúc, cơ chế truyền nhiệt và chuyển khuôn; mô hình hóa cấu trúc khuôn tươi cát-sét. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm việc phân bố nhiệt độ trong khuôn, trường nhiệt độ và trường độ ẩm trong khuôn,...