Browsing by Advisor Đào Minh Ngừng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 277054.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Thị Hồng Huế;  Advisor : Đào Minh Ngừng; Nguyễn Trọng Giảng (2014)

  • Luận án nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế phá hủy phôi nhằm loại bỏ khuyết tật cơ học sản phẩm hình thành trong quá trình cán nêm ngang, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam.