Browsing by Advisor Đào Quốc Tùy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
  • 297927.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Viết Thân;  Advisor : Đào Quốc Tùy (2016)

  • Nêu tính chất đặc trưng của dầu thô khai thác ở thềm lục địa Việt Nam, cơ chế đông đặc của dầu thô, các phương pháp xử lý lắng đọng của dầu thô nhiều paraffin. Nguyên liệu, phương pháp tổng hợp và phương pháp đánh giá polymer và phương pháp xác định tính chất của dầu thô. Thực nghiệm tổng hợp chất điều chỉnh tinh thể paraffin, đánh giá hiệu quả xử lý dầu của sản phẩm tổng hợp.

  • 000000272298-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Thanh Phương;  Advisor : Đào Quốc Tùy (2013)

  • Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển cơ chế phản ứng và động học quá trình tổng hợp nguyên liệu sản phẩm xúc tác, các phương pháp tổng hợp thiết bị phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Fischer-Tropsch; Thực nghiệm tổng hợp phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc trưng thiết lập hệ thóng phản ứng Fischer-troppsch đánh giá hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác, đánh giá chất lượng nhiên l...