Browsing by Advisor Đào Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • 310616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Huy Tâm;  Advisor : Đào Thanh Bình (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý tài sản trong các doanh nghiệp cổ phần; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài sản tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quản lý tài sản sau cổ phần hóa từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị thiết thực, phù hợp&#x...

 • 310631.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Biện Quang Đạt;  Advisor : Đào Thanh Bình (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một cách chi tiết các khái niệm về hệ thống ngân hàng thương mại, phân tích và đánh giá thực trạng quy mô huy động vốn của Vietcombank Hà Tĩnh, đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, rủi ro về chi phí huy động giai đoạn 2013 - 2016. Từ đó, xây dựng các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm mở rộng qui mô huy động vốn tại Vietcombank Hà Tĩnh.

 • 310734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Hiền;  Advisor : Đào Thanh Bình (2017)

 • Hệ thống hóa và làm rõ một số lý luận cơ bản về chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

 • 310511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dân;  Advisor : Đào Thanh Bình (2017)

 • luận văn hệ thống hoá một số cơ sở lý luận cơ bản về cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty bao gồm: phân tích thị phần, tỷ suất lợi nhuận, năng suất lao động, thương hiệu, uy tín và năng lực cạnh tranh của sản phẩm xây lắp công trình và đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần ...