Browsing by Advisor Bùi Anh Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 104972.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Cao Sơn;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2008)

 • Tổng quan về thép thế giới, thép trong nước và thép dự ứng lực. Nghiên cứu và đề xuất quy trình công nghệ sản xuất thép dự ứng lực dựa trên các cơ sở lý thuyết về hoá bền, ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim, lý thuyết về tinh luyện...

 • 000000273394-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Mạnh;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2014)

 • Tổng quan về thép cacbon cực thấp. Lý thuyết quá trình khử cacbon trong thép lỏng. Thiết bị, vật liệu và quy trình thí nghiệm. Kết quả sự khử cacbon trong điều kiện chân không, tổ chức tế vi, kết quả phân tích thành phần tạp chất.

 • 000000254848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Khánh Nguyên;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2012)

 • Khái quát tình hình sản xuất thép trên thế giới và Việt Nam, khái quát về thép cacbon cực thấp. Ảnh hưởng của các nguyên tố đến thép cacsbon cực thấp, phương pháp nấu luyện thép cacsbon cực thấp và quy trình nấu luyện thép cascbon cực thấp trong lò cảm ứng trung tần tại phòng thí nghiệm. Thiết bị sử dụng trong thí nghiệm, quá trình luyện thép, quá trình gia công và chế tạo mẫu. Kết quả và đ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Tân;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2018)

 • Tổng quan về thép chế tạo ống hơi, thép ASTM A335 P22, tình hình hoạt động của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tính chất của bền nhiệt ASTM A335-P22; ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến tổ chức tế vi, đến thành phần hóa học, đến cơ tính của thép P22.