Browsing by Advisor Bùi Công Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 000000253172.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Bùi Công Cường (2010)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu

  • 104659.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Việt;  Advisor : Bùi Công Cường (2008)

  • Nghiên cứu các cơ sở của lý thuyết tập mờ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mở, cấu hình cơ bản và các thành phần của hệ mờ. Khai phá dữ liệu và ứng dụng khai thác luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu giao dịch; tiến hành cài đặt phần mềm khai phá luật kết hợp.