Browsing by Advisor Bùi Chương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 277358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Thủy;  Advisor : Nguyễn Huy Tùng; Bùi Chương (2018)

 • Tổng quan về polyme blend, cao su nhiệt dẻo, cao su butadien acrylonitril và nhựa polypropylen, vật liệu polyme blend. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu vật liệu đầu cho blend, nghiên cứu chế tạo cao su nhiệt dẻo bằng phương pháp lưu hóa động, nghiên cứu tính chất TPE từ blend.

 • 277237.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Như Đa;  Advisor : Bùi Chương; Đặng Việt Hưng (2016)

 • Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Phong;  Advisor : Bùi Chương (2009)

 • Tổng quan về: Cao su thiên nhiên, cao su EPDN, Blend từ CSTN và EPDN, cơ chế tăng cường cho cao su, chất độn gia cường. Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt đồng thời , cơ lý đánh giá khả năng lão hóa nhiệt của Blend. Kết quả cho thấy khi sử dụng chất tương trợ độ bền kéo đứt tăng từ 7,1 MPa lên 9,56 MPa, độ dãn dài khi đứt tăng từ 345% lên 456%, vật liệu chịu lão hóa nhiệt&#x...