Browsing by Advisor Bùi Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000254944.PDF.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Anh Tuấn;  Advisor : Bùi Hải (2012)

  • Giới thiệu về ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt. Lý thuyết và tính toán ống nhiệt trọng trường có bề mặt nhẵn ở bên trong. Đại cương về máy biến áp và phương pháp làm mát dầu biến áp. Xây dựng mô hình thí nghiệm làm mát máy biến thế bằng ống nhiệt. Thí nghiệm và kết luận.

  • 104649.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hoa;  Advisor : Bùi Hải (2008)

  • Tổng quan về ống nhiệt, ống nhiệt mao dẫn. Nghiên cứu, xử lý kết quả tính chất nhiệt của ống dẫn nhiệt mao dẫn với môi chất nạp là Mêthanol bằng thực nghiệm.