Browsing by Advisor Bùi Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 311908.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Duy Khánh;  Advisor : Bùi Hồng Sơn (2018)

  • Tổng quan về dầu bôi trơn, các phương pháp làm mát dầu bôi trơn trong công nghiệp, nghiên cứu các hệ thống làm mát dầu bôi trơn trong các nhà máy điện chính ở Việt Nam. Thiết kế bộ làm mát dầu bôi trơn cho gối đỡ tua bin. Nghiên cứu bộ làm mát dầu bôi trơn bằng phần mềm ansys fluent.

  • 311627.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thạo;  Advisor : Bùi Hồng Sơn (2017)

  • Giới thiệu các công nghệ lò hơi và thái tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam. Các ứng dụng của tro xỉ và tiềm năng tiêu thụ, sử dụng tro xỉ. Các công nghệ phân lý các bon chưa cháy hết trong tro xỉ trên thế giới và lựa chọn áp dụng ở Việt Nam. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.