Browsing by Advisor Bùi Khởi Đảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 234442.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hồ Sỹ Ngọc;  Advisor : Bùi Khởi Đảm (2009)

  • Giới thiệu mô hình hồi quy Logistic. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình Ligistic. Mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một vài ví dụ ứng dụng cho mô hình hồi quy ảnh hưởng hỗn hợp. Một số minh hoạ khác. Mô hình hồi quy theo khoảng cách với dữ liệu hỗn hợp.