Browsing by Advisor Bùi Kim Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 312131.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đào Thu Nga;  Advisor : Vũ Đình Hoàng; Bùi Kim Anh (2018)

  • Khái quát về họ côm elaeocarpaceae, chi côm - elaeocarpus, cây côm bắc bộ elaeocarpus tonkinensis, hoạt tính kháng virus. Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm, kết quả xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được, kết quả thử hoạt tính của các cao chiết, kết quả thử hoạt tính của các chất phân lập được.