Browsing by Advisor Bùi Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000254171.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Hoài;  Advisor : Bùi Mạnh Cường (2011)

  • Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển , các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của tập đoàn 30 dòng ngô nếp. Đánh giá độ thuần di truyền, khoảng cách di truyền, phân nhóm cách biệt di truyền bằng chỉ thị SSR. Thiết kế sơ đồ lai tạo. Khảo sát tổ hợp lai. Xác định mối tương quan giữa khoảng cách di truyền với năng suất hạt lai F1 và ưu thế lai.