Browsing by Advisor Cao, Tô Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 86
 • 297998-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Lê Nhật Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lí luận về hoạt động logistics trong doanh nghiệp đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí và đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí Vũng Tàu. Từ đó đưa ra một số giải pháp cải thiện hoạt động logistics tại công ty cổ phần vận tải dầu khí cải thiện hoạt động logistics...

 • 271228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ cho người lao động, phân tích thực trạng lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên

 • 255710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ ngân hàng của NHTM, Đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng tại Vietinbank Hùng Vương, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng, nhằm phát triển dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp Vietinbank vươn lên giữ vị trí thứ hai thị phần dịch vụ thẻ ngân hàng trên địa ...

 • 000000273559.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Quốc Khánh;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về giữ chân nhân viên từ một số học thuyết liên quan đến công tác quản trị nhân lực. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đề xuất một số giải pháp nhằm giữ chân nhân viên tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

 • 000000272784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Khải Hoàn;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

 • Trình bày những lý luận chung về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức; thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ; định hướng và giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ.

 • 296551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Thảo;  Advisor : Cao, Tô Linh (2015)

 • Luận văn trình bày ơ sở lý luận về xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược nguồn nhân lực công ty cổ phần Najimex Nam Định từ đó đề xuất chiến lược nguồn nhân lực tới năm 2020 và các giải pháp chiến lược đi kèm cho công ty Cổ phần Najimex