Browsing by Advisor Cao Tô Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 311771.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thanh Long;  Advisor : Cao Tô Linh (2018)

 • Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh. Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2012-2016. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc.

 • 310611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Hiền;  Advisor : Phạm Thị Nhuận; Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhân lực và quản trị nhân lực tại Bệnh viện, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Bện viện trong các năm qua từ đó đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực, giúp cho Bệnh viện có đội ngũ lao động chất lượng cao.

 • 310991.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan và một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định kinh doanh nói chung và đánh giá thực trạng kinh doanh, những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hươu giống Hương Sơn; Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần hươu giống Hương Sơn giai đoạn 2017-2022 cung như các chiến lược...

 • 310595.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hoàng Quyên;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản, các cơ sở lý thuyết về công tác mua sắm, chất lượng mua sắm và các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng công tác mua sắm, Đánh giá kết quả công tác mua sắm và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác mua sắm trong công ty, chỉ ra điểm mạnh, và điểm yếu cần phải khắc phục trong công tác mua sắm của công ty từ đó đề ...