Browsing by Advisor Cao Tuấn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • 311497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Văn Kết;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2017)

 • Tổng quan về web ngữ nghĩa. Công nghệ xử lý ngữ nghĩa trong hệ quản trị CSDL oracle và đề xuất quy trình ứng dụng. Thử nghiệm tạo ra và lưu trữ mô hình ontology person trong oracle.

 • 255600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tuấn Nguyên Đạt;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Nền tảng lý thuyết và các hướng tiếp cận hiện nay. Giải pháp xây dựng hệ thống nhận biết ngữ cảnh, hướng dịch vụ và dựa ontology áp dụng cho bài toán hướng dẫn du lịch. Thiết kế và xây dựng ontology. Xây dựng các dịch vụ web. Ứng dụng hướng dẫn du lịch cảm ngữ cảnh. Đánh giá kết luận và hướng phát triển của luận văn

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huy;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Xu hướng quan tâm của người dùng trực tuyến và các phương pháp phát hiện tin tức. Một số giải pháp phát hiện tin tức quan tâm. Giải pháp phát hiện thông tin được quan tâm từ Facebook sử dụng phương pháp LDA.

 • 311569.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Từ Dương Quyết;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2017)

 • Tổng quan, phân loại các hệ thống cộng tác. Các công nghệ ứng dụng trong hệ thống cộng tác thời gian thực. So sánh các công nghệ cộng tác thời gian thực từ đó lựa chọn công nghệ để áp dụng vào hệ thống công tác lập trình web coide. Thiết kế, xây dựng hệ thống cộng tác coide.

 • 000000273437-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

 • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.

 • 312121.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Cảnh Toàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Tổng quan vệ thống máy chủ DNS quốc gia; hiện trạng hệ thống phân tích, giám sát và thống kê log truy vấn DNS. Tổng quan về cơ sở lý thuyết và công nghệ. Xây dựng hệ thống giám sát, thống kê dữ liệu log truy vấn DNS quốc gia dựa trên công nghệ bigdata. Phân tích kết quả triển khai hệ thống, thực nghiệm về hiệu năng hệ thống.