Browsing by Advisor Cao Văn Sâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 000000207977.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Chu Anh Dũng;  Advisor : Cao Văn Sâm (2006)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường dạy nghề; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề ở trường kỹ nghệ I. Kiến nghị đưa ra: ban hành sớm tiêu chuẩn chức danh giáo viên dạy nghề; cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động đào tạo của trường; cần có chính sách thu hút người giỏi nghề làm giáo viên dạy nghề...

  • 000000207965.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Phúc Cường;  Advisor : Cao Văn Sâm (2006)

  • Giới thiệu cơ sở lý luận của một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh đến năm 2015. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các thể chế chính sách về xây dựng quản lý đội ngũ giáo viên trong trường dạy nghề; có chính sách, chế độ đãi ngộ thích&#...