Browsing by Advisor Chu Thị Hải Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Linh;  Advisor : Chu Thị Hải Nam (2018)

  • Tổng quan về vật liệu cacbon mao quản trung bình trật tự (OMC), hợp chất clo hữu cơ, phương pháp hydrodeclo hóa. Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình, tổng hợp xúc tác, đánh gía các đặc trưng hóa lý của chất mang và xúc tác. Kết quả đánh giá đặc trưng của các chất ang, đánh giá đặc trưng hóa lý của các xúc tác. Nghiên cứu khả năng xử lý PCBs trong dầu biến thế thải của xúc ...