Browsing by Advisor Dương Mạnh Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • 310999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Công Đức;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2017)

 • Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên đại bàn huyện, tìm ra những mặt tích cực đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để từ đó tìm giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên dịa bàn huyện, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng quy định góp ph...

 • 311147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chẩu Thị Hồng Liên;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng chất lượng đào tạo hệ trung cấp chính quy trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang, tìm ra và đề xuất được những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang

 • 311774.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Chính;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2018)

 • Những vấn đề cơ bản trong việc phát triển mạng lưới bán lẻ trong doanh nghiệp. Phân tích hoạt động phát triển mạng lưới bán lẻ tại Công ty xăng dầu Nghệ An thời gian (từ năm 2014-2016). Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu của công ty.

 • 311102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : LÊ QUANG THỊNH;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2017)

 • Tổng quát những lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn 2012 – 2016. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Cục hải quan Nghệ An trong thời gian tới

 • 311895.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Quách Văn Biên;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về tổn thất điện năng các phương pháp xác định tổn thất điện năng trên lưới điện. Nêu trạng lưới điện và tổn thất điện năng trên lưới điện của điện lực thành phố Lai Châu giai đoạn từ 2005 đến 2016. Đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện của điện lực thành phố Lai Châu.