Browsing by Advisor Dương Ngọc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Dương Ngọc Bình (2018)

  • Khái quát về quặng inmenit và các phương pháp làm giàu tinh quặng. Tổng quan công nghệ becher. Nguyên liệu, quy trình và thiết bị thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu làm giàu quặng inmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng công nghệ becher, nghiên cứu khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt, đề xuất quy trình và chế độ xử lí inmenit sa khoáng Hà Tĩnh theo công nghệ becher.

  • 297367-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lâm Văn Đông;  Advisor : Dương Ngọc Bình (2016)

  • Tổng quan về công nghệ tuyển quặng sắt nâu trên thế giới và Việt Nam. Cơ sở lý thuyết thiêu từ hóa. Chuẩn bị mẫu, xác định thành phần vật chất mẫu và thí nghiệm tuyển trọng lực quặng sắt Làng Vinh - Làng Cọ. Nghiên cứu phương pháp thiêu từ hóa mẫu quặng sắt mỏ Làng Vinh - Làng Cọ