Browsing by Advisor Dương Thị Kim Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thị Thanh Huyền;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2018)

 • Tổng quan về áo dài và áo dài phụ nữ Việt Nam thế kỷ XX và khái quát chung về cữ gá. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khái quát quá trình thiết kế cắt may áo dài thế kỉ XX, hoàn thiện quá trình cắt may áo dài.

 • 310115-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Tâm Thanh;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về thương hiệu thời trang. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu thời trang Việt Nam, giới thiệu và đánh giá thương hiệu thời trang Tuanbot.

 • 312481.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Huế;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2018)

 • Tổng quan về áo dài và thiết kế áo dài thế kỉ XX. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thiết kế áo dài phụ nữ Việt Nam thế kỉ XX; xây dựng hệ cỡ số áo dài phụ nữ Việt Nam từ 20-24 tuổi; lựa chọn công thức thiết kế áo dài; thử mẫu, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ cỡ số,..

 • 310116-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Bình;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về thiết kế thời trang may sẵn. Phân tích việc phát triển thương hiệu của Việt Nam và nước ngoài. Phân tích và đề xuất hoàn thiện phương hướng phát triển thương hiệu thời trang Canifa của Công ty cổ phần thương mại Hoàng Dương.

 • 310113-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Minh Châu;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Giới thiệu một số khái niệm, lịch sử áo dài phụ nữ Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu về áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Ứng dụng sáng tác bộ sưu tập thời trang.