Browsing by Advisor Dư Quốc Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Hồng Quân;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Nguyễn Xuân Thiện (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu sử dụng xe xích ở Việt Nam. Đánh giá độ bền các phần tử thuỷ lực của hệ thống chế tạo. Nghiên cưú các đặc tính của hệ thống cường hoá thuỷ lực dẫn động điều khiển cơ cấu quay vòng xe xích do Việt Nam thiết kế chế tạo. Thí nghiệm và các thiết bị thử nghiệm

  • 000000254160.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Hải;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Lê Hồng Quân (2011)

  • Trình bày tổng quan về khí động học ô tô. Xây dựng mô hình tính toán. Quá trình tính toán. Các thử nghiệm cơ bản về đặc tính khí động học