Browsing by Advisor Doãn Thái Hoà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 000000104329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Hiền;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2008)

 • Phân tích chất lượng của một số loại giấy khăn lau cao cấp, so sánh với giấy tại Công ty giấy Tissue Sông Đuống. Phân tích phổ hồng ngoại một số chất tăng bền ướt và rút ra dạng chất tăng bền ướt. Nghiên cứu thí nghiệm rút ra điểm tối ưu cho quá trình sản xuất giấy khăn lau đạt độ bền ướt cao với chi phí thấp nhất.

 • 105394.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2009)

 • Tổng quan về Etanol sinh học, hoá học, công nghệ thuỷ phân nguyên liệu lignoxenluloza bằng enzym. Xác định thành phần hoá học của nguyên liệu, xử lý nguyên liệu bằng tác nhân NaOH và NaOH/urê, thuỷ phân bằng enzym...Nêu ảnh hưởng của xử lý NaOH và NaOH/urê đến thành phần của nguyên liệu, đến quá trình thuỷ phân bằng enzym.

 • 000000105394.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Thành;  Advisor : Doãn Thái Hoà (2009)

 • Tổng quan về Etanol sinh học, hoá học, công nghệ thuỷ phân nguyên liệu lignoxenluloza bằng enzym. Xác định thành phần hoá học của nguyên liệu, xử lý nguyên liệu bằng tác nhân NaOH và NaOH/urê, thuỷ phân bằng enzym...Nêu ảnh hưởng của xử lý NaOH và NaOH/urê đến thành phần của nguyên liệu, đến quá trình thuỷ phân bằng enzym.