Browsing by Advisor Hà Quốc Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 000000208028-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khắc Vinh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Tổng quan về Ajax. Các kỹ thuật được sử dụng xây dựng ứng dụng web bằng Ajax. Ứng dụng Ajax vào việc cập nhật và viết báo cáo qua mạng. Xây dựng ứng dụng tại công ty Điện thoại Hà Nội 1. Triển vọng của Ajax và khó khăn

 • 296169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Trang;  Advisor : Hà Quốc Trung (2015)

 • Luận văn trình bày về khái niệm, hoạt động, ưu nhược điểm của mô hình Client-Server và Peer to Peer. Từ đó đi tìm hiểu, phân tích các thành phần, cách thức hoạt động của mô hình Local Proxy. Chỉ ra những điểm còn tồn tại của hệ thống video theo yêu cầu theo mô hình Client – Server.Trên cơ sở đó, phân tích để đưa ra những đánh giá về hiệu quả của việc áp dụngmô hình Local Proxy vào xây&...

 • 105586.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về hệ phân tán. Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử. Tổng quan về các hệ thống thư điện tử.Giải pháp thư điện tử trong các trường đại học và ứng dụng. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • 000000296140-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Anh Quang;  Advisor : Hà Quốc Trung (2015)

 • Tổng quan về IPv6. Các cơ chế chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6. Nêu định hướng và giải pháp cho chuyển đổi lên IPv6 ở Việt Nam. Giải pháp chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6 cho dịch vụ Office Wan trên cơ sở hạ tầng mạng MPLS của Viettel.

 • 000000208023-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.

 • 129033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tuấn Anh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2005)

 • Giới thiệu hệ phân tán, giải thuật phân tán, mô phỏng giải thuật phân tán, xây dựng chương trình mô phỏng

 • 000000208021-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Trường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Trường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO&#x...

 • 000000253698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Chung Kiên;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày khái niệm và hình thức hóa sóng đệ quy phân tán. Tìm hiểu một số bài toán phân tán. Ứng dụng sóng đệ quy trong việc giải quyết các bài toán phân tán và đề xuất mô hình cài đặt sóng đệ quy phân tán.

 • 310891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Hùng;  Advisor : Hà Quốc Trung (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các công cụ để triển khai private cloud. Cài đặt và triển khai mô hình private cloud ứng dụng tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở.