Browsing by Advisor Hà Văn Thuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000253305.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Mai Thị Hồng;  Advisor : Hà Văn Thuyết (2010)

  • Trình bày đặc điểm của dứa nguyên liệu, quy trình sản xuất mứt dứa, đặc điểm của sản xuất mứt dứa, tình hình sản xuất và nghiên cứu mứt dứa trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả khảo sát nguyên liệu dứa, nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng mứt dứa trong và mứt dứa nhuyễn, thiết lập quy trình công nghế&#...