Browsing by Advisor Khuất Hữu Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 000000296-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Anh;  Advisor : Nguyễn Lê Khánh Hằng; Khuất Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan tình hình dịch cúm trên thế giớ và ở Việt Nam, virus cúm, sự tiến hóa của virus cúm, biếu hiệm lâm sàng và sinh bệnh học bệnh cúm, điều trị và sự phòng bệnh cúm, giám sát sự lưu hành virus cúm tại Việt Nam. Nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả xét nghiệm mãu bệnh phẩm của bệnh nhân hội chứng cúm bằng phương pháp RT-PCR,...

 • 000000254136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hương;  Advisor : Khuất Hữu Thanh (2011)

 • Thu thập, phân loại các loại các chủng nấm men, nấm sợi trong các loại men bánh. Khảo sát khả năng lên men để lựa chọn các chủng có hoạt tính cao. Tiến hành các phản ứng sinh hóa nhằm khảo sát khả năng phân giải tinh bột, lên men và tạo hương trong quá trình lên men. Nghiên cứu công nghệ tạo chế phẩm men bánh phù hợp cho lên men vang nếp cẩm từ những chủng nấm men, nấm mốc có ...

 • 311628-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Ngân Hà;  Advisor : Bùi Thị Thu Hiền; Khuất Hữu Thanh (2017)

 • Tổng quan về nước mắm, nguyên liệu sản xuất nước mắm, tình hình sản xuất nước mắm từ cá ở Cát Hải, một số nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất nước mắm từ cá, vai trò của vi sinh vật trong quá trình sản xuất nước mắm, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu sự biến động mật độ vi khuẩn ở chượp mắm trong các giai đoạn lên men khá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thy Ngọc;  Advisor : Khuất Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về Interleukin-6, và tình hình nghiên cứu về gen chIL-6 ở Việt Nam và trên thế giới. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tách dòng chIL-6, biểu hiện gen chIL-6 trong vi khuẩn E.coli. Các kết luận và kiến nghị.

 • 000000295935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Kim Ngân;  Advisor : Lê Danh Tuyên; Khuất Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan kháng sinh và cơ chế tác động của kháng sinh đối với vi khuẩn, vi khuẩn kháng thuốc, tình hình vi khuẩn kháng sinh trên thế giới và ở Việt Nam,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tối ưu hóa điều kiện chạy PCR, tỷ lệ vi khuẩn E.coli sinh ESBL, mang gen CTX-M, đặc điểm các vi khuẩn E.coli phân lập được, đánh giá độ tương đồng về kiểu gen của các chủng vi khuẩn E.coli.