Browsing by Advisor Kiều Vĩnh Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000253410.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Thọ Hiến;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2010)

  • Trình bày các tiêu chuẩn của hệ thống truyền hình số trên thế giới : Hệ thống truyền hình hiện nay so với hệ thống truyền hình trước đó, các tiêu chuẩn hệ thống truyền hình trên thế giới. Quá trình phát triển hệ thống truyền hình số ở Việt Nam: thực tiễn triển khai các hệ thống truyền hình số ở Việt Nam, xu hướng phát triển hệ thống truyền hình số ở Việt Nam