Browsing by Advisor Lã Minh Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
  • 000000296582-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Lã Minh Khánh (2015)

  • Tổng quan về khả năng tải của lưới điện và vấn đề bảo đảm giới hạn ổn định cho lưới truyền tải điện Việt Nam. Nghiên cứu các chỉ tiêu, biện pháp để đánh giá, nâng cao giới hạn khả năng tải của hệ thống điện theo điều kiện ổn định tĩnh. Ưng dụng đánh giá khả năng tải theo điều kiện ổn định cho lưới điện 500kv Việt Nam.

  • 000000273336-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Việt Sơn;  Advisor : Lã Minh Khánh (2014)

  • Tổng quan về trữ lượng và tình hình khai thác titan tại Việt Nam, các công nghệ phân tách trong công nghiệp tuyển khoáng và các công nghệ ứng dụng kĩ thuật điện cao áp trong phân tách các phần tử. Tính toán mô phỏng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân tách các hạt sa khoáng của công nghệ và thiết bị. Phân tích đánh giá hiệu quả làm việc của thiết bị phân tách thực tế