Browsing by Advisor Lã Thế Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 000000297038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Minh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.

 • 000000296948.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Anh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Tổng quan về thông dịch mã nguồn. Xây dựng bộ đọc dữ liệu cho framework. Chuyển đổi sang Json từ class tiêu chuẩn. Xây dựng webservices nhận, trả Json. Xây dựng thư viện cho windows phone.

 • 310444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

 • 000000297040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Phú Thuần;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Các phương pháp sử dụng pha sóng mang trong phép định vị và hiện tượng nhảy chu kỳ (cycle slip). Phát triển module tiếp nhận thông tin cải chính từ các trạm toàn cầu. Xây dựng thử nghiệm giải pháp định vị chính xác GPS sử dụng trạm tham chiếu toàn cầu (PPP).