Browsing by Advisor Lã Văn Bạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 000000240108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hà;  Advisor : Lã Văn Bạt (2009)

 • Cơ sở và phương pháp luận của chiến lược kinh doanh. Phân tích hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiến lược và một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu B12 giai đoạn 2010 - 2015.

 • 207763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Đại;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Giới thiệu về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tín dụng; thức trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Chương Dương. Kiến nghị đưa ra: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn trung bình ngành và hệ thống tiêu thức phân loại doanh nghiệp; hoàn thiện và củng cố các cơ quan tư vấn, cơ quan cung cấp thông tin; quan tâm đến công tác thẩm định d...

 • 000000207763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Minh Đại;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Giới thiệu về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tín dụng; thức trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Chương Dương. Kiến nghị đưa ra: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn trung bình ngành và hệ thống tiêu thức phân loại doanh nghiệp; hoàn thiện và củng cố các cơ quan tư vấn, cơ quan cung cấp thông tin; quan tâm đến công tác thẩm định d...