Browsing by Advisor La Thế Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 310148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hiếu;  Advisor : La Thế Vinh; Nguyễn Quang Bắc (2016)

 • Tổng quan nước thải nhiễm TNT; tính chất hóa lý, vai trò, tính chất nguy hại của NTN, hiện trạng công nghệ xử lý nước thải TNT; phương pháp nội điện phân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát tính chất đặc trưng và tải lượng nước thải nhiễm TNT tại một số nhà máy quốc phòng, nghiên cứu công nghệ nội điện phân xử lý nước thải TNT,...

 • 277238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : La Văn Bình; La Thế Vinh (2016)

 • Nêu thành phần hóa học của photphogip, tình hình phát sinh và sử dụng photphogip, ứng dụng của sản phẩm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng và tính chất của phế thải photphogip; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip bằng amoni florua; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip theo phương pháp phân hủy nhiệt.

 • 310757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hưng;  Advisor : La Thế Vinh (2017)

 • Tổng quan về tháp Chàm Mỹ Sơn và thực trạng hiện nay; nghiên cứu vật liệu mới. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng. Kết quả nghiên cứu tổng hợp chất kết dính vô cơ; thành phần đất đồi và mẫu gạch Mỹ Sơn; quá trình khoáng hóa của vật liệu; nghiên cứu đánh giá các tính chất cơ bản của vật liệu,..

 • 312127.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phan Xuân Trang;  Advisor : La Thế Vinh (2018)

 • Tổng quan quá trình cháy và điệu kiện xảy ra quá trình cháy, khái niệm về chất chậm cháy, lợi ích khi dùng phụ gia chậm cháy, các cơ chế làm chậm cháy, phân loại các chất phụ gia chậm cháy,..Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp phụ gia chậm cháy APP, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo APP,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Huỳnh Thu Sương;  Advisor : La Thế Vinh; La Văn Bình (2018)

 • Tổng quan vật liệu điện cực anot dùng trong kỹ thuật điện hóa, các phương pháp chế tạo màng phủ trên vật liệu anot, vật liệu thép hợp kim cao, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, nước thải dệt nhuộm và xử lý nước thải bằng phương pháp điện hóa. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quá trình tạo màng hỗn hợp trên nền thép hợp kim cao Cr18Ni12Ti khi bổ sung SbCl3 vào dung&...

 • 297161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Ngọc;  Advisor : La Thế Vinh (2016)

 • Nêu tình hình vi lượng và sử dụng phân vi lượng trên thế giới và Việt Nam; vai trò sinh lý của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng; ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, Fe đến cây đỗ, cây lúa, cây cà chua và cây ngô. Chế tạo phân bón đa nguyên tố. Kết quả lấy mẫu đất, xác định tổng lượng khoáng trong đất bằng phương pháp khối phổ cảm ứng ICP-MS,...

 • 310760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Trí Dũng;  Advisor : La Thế Vinh (2017)

 • Giới thiệu vai trò của CaCO3 trong công nghiệp và đời sống; yêu cầu của CaCO3 trong công nghiệp dược; nguồn nguyên liệu sản xuất CaCO3 cho công nghiệp dược,...Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật ứng dụng. Kết quả phân tích thành phần nguyên liệu, khảo sát nhiệt độ phân ỉai CaCO3 trong vỏ hàu,..Thử nghiệm CaCO3 trong sản xuất dược phẩm.

 • 000000253606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Huy;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu chịu lửa và các vật liệu chịu lửa ở Việt Nam. Phương pháp xác định thành phần hóa học trong nguyên liệu, chế tạo mẫu vật liệu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính của vật liệu, nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu. Trình bày kết quả thực nghiệm và biện luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Xuân Thi;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh; La Thế Vinh (2019)

 • Tổng quan về Canxi Cacbonat, về vỏ hầu, phụ gia thực phẩm, chả cá thu và lựa chọn phụ gia CaCO3. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nguyên liệu vỏ hầu, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất canxi cacbonat từ vỏ hầu, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp, nghiên cứu bổ sung phụ gia CaCO3 vào chả cá thu.

 • 277240.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Khôi;  Advisor : La Thế Vinh; Lê Thị Mai Hương (2016)

 • Giới thiệu cao lanh và sự hình thành của cao lanh trong tự nhiên, phèn chua sunfat và công nghệ sản xuất, phèn nhôm clorua và các phương pháp chế tạo, sản phẩm phụ SiO2. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệu và phân tích xác định nồng độ nhôm trong dung dịch. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học, giản đồ phân tích nhiệt và thành pha của cao lanh Phú Thọ,...

 • 297754-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Mạnh; Đào Văn Hoằng;  Advisor : La Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về cao lanh, silic dioxit và vật liệu compozit. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả phân tích thành phần, tính chất nguyên liệu ban đầu, nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ các chất phản ứng và điều kiện phản ứng, kết quả phân tích mẫu bã rắn thu được sau hòa tách,...

 • 000000253607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hiên;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

 • Trình bày tổng quan về polyme vô cơ, polyme aluminosilicat, động học quá trình hòa tan, phương pháp nghiên cứu động học quá trình hòa tan. Các phương pháp xác định thành phần hòa tan, xác định cấu trúc và thành phần pha. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ hóa chất, thực nghiệm tiến hành tổng hợp polyme aluminosilicat. Trình bày kết quả và thảo luận về thành phần hóa học và thành phần pha của mẫu cao...

 • 105418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Giang;  Advisor : La Thế Vinh (2009)

 • Nêu vai trò, sự phát triển của công nghệ vật liệu. Vật liệu xây dựng - vấn đề về vật liệu mới; Polyme vô cơ - định hướng sử dụng và một số khoáng chất cho tổng hợp vậtl iệu. Giới thiệu phương pháp phân tích phổ hồng ngoại, thể tích, khối lượng xác định SiO2, phương pháp nhiễu xạ tia X, quá trình tạo mẫu, xác định cường độ nén của các mẫu. Kết quả phân tích mẫu nguyên liệu, kết quả...

 • 000000296019-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Thùy;  Advisor : La Thế Vinh (2015)

 • Giới thiệu về chất thải Gyps, về amôn sunphat (NH4)2SO4. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp amoni sunfat từ gypsum và amoni florua, nghiên cứu quá trình khử gypsum bằng cacbon hoạt tính.

 • 312091.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Ngọc Thúy;  Advisor : La Thế Vinh (2018)

 • Giới thiệu về chất thải Gyps; tình hình sản xuất và tiêu thụ gyps trên thế giới và Việt Nam; các ứng dụng quan trọng của gyps; vấn đề vật liệu xây dựng mới; khái quát tình hình sản xuất vật liệu xây dựng nước ta hiện nay và giới thiệu về đất đồi tỉnh Phú Thọ,..Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần và tính chất của nguyên liệu ban đầu, chế tạo mẫu vật liệu, cơ tính&#...

 • 310140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Giáp Thị Hải Linh;  Advisor : La Thế Vinh; Hoàng Anh Tuấn (2016)

 • Tổng quan vai trò của silic trong thâm canh công nghiệp, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nêu phương pháp nghien cứu và thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tổng hợp nano SiO2 từ Axit H2SiF6 và thủy tinh lỏng; nghiên cứu tính hấp phụ của nano silica đối với sắt, nhôm di động để hạn chế hiện tượng cố định lân trong đất,...