Browsing by Advisor La Văn Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 277238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : La Văn Bình; La Thế Vinh (2016)

 • Nêu thành phần hóa học của photphogip, tình hình phát sinh và sử dụng photphogip, ứng dụng của sản phẩm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng và tính chất của phế thải photphogip; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip bằng amoni florua; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip theo phương pháp phân hủy nhiệt.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Huỳnh Thu Sương;  Advisor : La Thế Vinh; La Văn Bình (2018)

 • Tổng quan vật liệu điện cực anot dùng trong kỹ thuật điện hóa, các phương pháp chế tạo màng phủ trên vật liệu anot, vật liệu thép hợp kim cao, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, nước thải dệt nhuộm và xử lý nước thải bằng phương pháp điện hóa. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quá trình tạo màng hỗn hợp trên nền thép hợp kim cao Cr18Ni12Ti khi bổ sung SbCl3 vào dung&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Tuấn;  Advisor : La Văn Bình; Nguyễn Huy Phiêu (2012)

 • Xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối urê trong thực tế sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát đặc điểm khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến hiện tượng kết khối urê làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối urê theo nguyên lý tác động vào nguyên nhân gây nên hiện tượng kết khối đã xác định. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về một...

 • 139966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Tuấn;  Advisor : La Văn Bình; Nguyễn Huy Phiêu (2012)

 • Xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối urê trong thực tế sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát đặc điểm khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến hiện tượng kết khối urê làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối urê theo nguyên lý tác động vào nguyên nhân gây nên hiện tượng kết khối đã xác định. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về một...

 • 240988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Tuyết Loan;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân; La Văn Bình (2012)

 • Trình bày nghiên cứu định hướng xử lý nước thải in bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton và phương pháp điện hóa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình trên trong xử lý nước thải in offset. Xác định chất keo tụ thích hợp cho xử lý nước thải in offset bằng quá trình keo tụ và xác định phương pháp oxy hóa thích hợp dụng để xử lý nước thải&...

 • 105415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Cương;  Advisor : La Văn Bình (2009)

 • Tổng quan về chất kết dính: vôi, xi măng pooc-lăng, thạc cao, manhezi... và ứng dụng của chúng. Nêu các phương pháp tổng hợp các Polyme Na2O-AL2O3-SIO2-H2O, xác định tỷ trọng của các polyme, đo độ nhớt của polyme bằng nhớt kế Ostwald, phân tích khối lượng xác định SIO2, tổng hợp khoáng Diabase nhân tạo, nhiễu xạ tia X, phân tích nhiệt vi sai, phổ hồng ngoại (IR)...Thảo luận các kết quả về nguyên liệu ban ...

 • 000000253463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Phương Thảo;  Advisor : La Văn Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về axit sunfuric, axit photphoric, quặng phốt phát và công nghệ điều chế supephốtphát. Chuẩn bị nguyên liệu, hóa chất chính, các thiết bị phục vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm. Trình bày các kết quả và thảo luận

 • 000000253515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : La Văn Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sản xuất vật liệu diabaz chịu axit trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sản xuất vật liệu gốm chịu axit trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sản xuất vật liệu chịu axit trên cơ sở chất liên kết là polyme vô cơ. Trình bày phương pháp thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm. Trình bày kết quả và thảo luận