Browsing by Advisor Language Link Việt Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 296549.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm, Thu Hằng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng; Language Link Việt Nam (2015)

  • Luận văn trình bày cở sở lý thuyết về sự hài lòng công việc của người lao động, phân tích thực trạng đánh giá sự hài lòng công việc của người lao động tại Language Link Việt Nam và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng công việc của người lao động tại Language Link Việt Nam