Browsing by Advisor Madelena Alves

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000254162.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thu Quỳnh;  Advisor : Madelena Alves; Tô Kim Anh (2011)

  • Trình bày khảo sát khả năng chuyển hóa glycerol của bùn hoạt tính và chủng C.pasteurianum ATCC. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng chuyển hóa glycerol của bùn hoạt tính và C.pasteurianum ATCC. So sánh khả năng chuyển hóa trong kỹ thuật lên men gián đoạn và liên tục. Phương pháp lên men gián đoạn và lien men liên tục, phân tích các sản phẩm tạo thành sử dụng các phương pháp sắc ký lỏng ca...