Browsing by Advisor Mai Anh Tuan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 000000254560.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bui Dai Nhan;  Advisor : Mai Anh Tuan (2011)

  • Trình bày tổng quan về polymer. Quy trình và phương pháp điện hóa tổng hợp dây nanopyrrole. Các kết quả thu được từ đường đặc trưng điện hóa. Tổng kết quá trình nghiên cứu và các đề xuất kiến nghị.

  • 000000254292.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Pham Thi Kim Thanh;  Advisor : Mai Anh Tuan (2011)

  • Trình bày tổng quan về năng lượng được sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu cấp thiết phát triển năng lượng thay thế mới và nguồn năng lượng tái tạo. Pin mặt trời, các tính chất của vật liệu và các kỹ thuật chế tạo màng Cu2ZnSnS4. Tính toán lý thuyết khe năng lượng của cấu trúc Cu2ZnSnS4, hệ thống phun phủ nhiệt. Tổng hợp các kết quả thu được từ phổ nhiễu xạ tia X, ảnh từ kính hiển vi điện&#x...