Browsing by Advisor Mai Thanh Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hà Mạnh Chiến;  Advisor : Mai Thanh Tùng (2007)

  • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số pH và thời gian tới khả năng tạo màng, cấu trúc, tính chất và khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp màng cromit được nghiên cứu qua việc sử dụng các phương pháp điện hoá (phân cực, phổ tổng trở, phương pháp thế vĩnh), hiển vi điện tử quét - phổ tán xạ năng lượng (SEM-EDS), nhiễu xạ tia X (XRD), thử mù muối.

  • 277348.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Hoàng Thị Bích Thủy; Mai Thanh Tùng (2018)

  • Tổng quan tái chế đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình thủy luyện thu hồi đồng, tối ưu hóa quá trình hòa tách và mô hình hóa quá trình điện phân thu hồi đồng. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu quá trình hòa tách đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình chiết tách loại tạp sắt, mô hình hóa quá trình điện phân.