Browsing by Advisor Mai Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 311122.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Đức Hiếu;  Advisor : Mai Thu Hiền (2017)

  • Trên cơ sở tổng hợp, lý luận va thực tiễn liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp, luận văn nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty