Browsing by Advisor Mejia Esteban

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 312097.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Nhàn;  Advisor : Trần Thị Thúy; Mejia Esteban (2018)

  • Nghiên cứu tổng hợp PLC sử dụng 3 loại xúc tác là hợp chất dianky magie. Thực hiện khảo sát động học phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trung hợp như xúc tác, tỷ lệ monomer/xúc tác ban đầu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các hợp chất diankyl magie thể hiện tính hiệu quả với vai trò xúc tác cho phản ứng trùng hợp mở vòng,...