Browsing by Advisor Ngô Kim Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 129734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Thuý;  Advisor : Ngô Kim Định (2005)

 • Xác định phức chất có hiệu quả trong quá trình Peroxydaza. Thiết lập quy luật động học của quá trình Peroxydaza. Chứng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO. Thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • 129740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thống Nhất;  Advisor : Ngô Kim Định (2005)

 • Giới thiệu vai trò trong xúc tác đồng thể, xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất xúc tác, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Loan;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Ngô Kim Định (2008)

 • Tổng quan về xúc tác phức, xúc tác phân huỷ nước bằng phức đơn nhân, xúc tác oxy hoá-khử các hợp chất hữu cơ bằng phức đơn nhân, đa nhân. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình Catalaza, Peroxydaza trong các hệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau: cấu trúc electron, các đặc trưng hóa lý, cấu tạo phân tử, bản chất liên kết hóa học, nồng độ của các&#x...