Browsing by Advisor Phan Hữu Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000253168.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Hồng Giang;  Advisor : Phan Hữu Huân (2010)

  • Trình bày tổng quan mục tiêu thiết kế hệ thống LTE. Truy nhập vô tuyến, kiến trúc giao diện vô tuyến và lớp vật lý trong LTE. Các thủ tục truy nhập LTE, phát triển kiến trúc hệ thống SAE. Đánh giá hiệu năng và quỹ đường truyền LTE