Browsing by Advisor Phan Thanh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000253396.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Viết Tú;  Advisor : Vũ Đình Hoàng; Phan Thanh Bình (2010)

  • Trình bày các vấn đề tổng quan: các kháng sinh nhóm cephalosporin, kháng sinh cefotaxime. Quá trình thực nghiệm: hóa chất, thiết bị, các phản ứng chuyển hóa đã nghiên cứu, phân tích sản phẩm. Trình bày các kết quả và thảo luận