Browsing by Advisor Quản Lê Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Tiến;  Advisor : Hoàng Đình Hòa; Quản Lê Hà (2015)

 • Tổng quan bệnh đái tháo đường, cơ sở khoa học của việc sử dụng AGIs đến quá trình trao đổi đường trong cơ thể,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn A.oryzae có hoạt tính kìm hãm α - glucosidase cao, một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của A.oryzae T6 trong nhan giống trên môi trường rắn,..

 • 312180.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hà Trung;  Advisor : Phạm Kiên Cường; Quản Lê Hà (2018)

 • Tổng quan về cá hồi, về peptide có hoạt tính sinh học. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xây dựng quy trình xử lý nguyên liệu phụ phẩm cá hồi dùng cho thu hồi peptide có hoạt tính sinh học; nghiên cứu lựa chọn chế phẩm protease thương mại để thủy phân giới hạn phụ phẩm cá hồi thu peptide sinh học,...

 • 310021-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Kiều Văn Bình;  Advisor : Quản Lê Hà (2016)

 • Tổng quan nấm men bia, một số thiết bị tách bia trên thế giới hiện nay, các hướng tận dụng nấm men bia, các phương pháp thủy phân, ứng dụng của dịch thủy phân bã nấm men bia, cơ sở thiết kế tự động hóa. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thiết kế và tự động hóa hệ thống tách bia trong bã nấm men bia dư thừa, xác định điều kiện thủy phân bã nấm men bia bằng phư...

 • 000000296929-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tuyết Nhung;  Advisor : Quản Lê Hà (2015)

 • Nêu thực trạng về ngành bia, chất lượng bia và vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng bia, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia và nguy cơ gây nhiễm, các nhóm vi sinh vật gây nhiễm thường gặp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong 2 mẫu bia hơi và bia pet, đánh giá kết quả vi sinh.