Browsing by Advisor Tăng Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • 000000254952.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Đạt;  Advisor : Tăng Huy (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tạo mẫu nhanh. Công nghệ đúc mẫu chảy và hưởng ứng dụng tạo mẫu nhanh để tạo mẫu chảy. Ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ Đức. Ứng dụng công nghệ chế tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy đúc chi tiết insert trên máy SLA250.

 • 000000296838-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Giang;  Advisor : Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Tăng Huy (2015)

 • Tổng quan hệ thống máy công cụ CNC. Cơ sở lý thuyết các phần tử điều khiển, thiết kế và lựa chọn thiết bị cho hệ thống điều khiển máy phay gỗ CNC BMRW 2014. Thử nghiệm hệ thống điều khiển trên máy CNC gia công gỗ BKRW 2014.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Phú Công;  Advisor : Tăng Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.

 • 000000253461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Tăng Huy (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Tổng quan về điều khiển số và công nghệ CNC. Giới thiệu phần mềm Catia. Tổng quan về gia công áp lực và công nghệ dập thể tích. Ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế mô hình trục khuỷu và khuôn rèn trục khuỷu RV125. Ứng dụng phần mềm Catia trong lập trình gia công khuôn rèn trục khuỷu RV125