Browsing by Advisor Võ Lê Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 310778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Mạnh;  Advisor : Võ Lê Cường (2017)

 • Tổng quan hệ thống nhận diện người đi đường. Cơ sở lý thuyết gradient của ảnh và đặc trưng biên độ gradient; đặc trưng HOG; không gian màu Cieluv; thuật toán Adaboost. Thuật toán nhận diện người đi đường sử dụng ACF. Ứng dụng bộ lọc kalman trong nhận diện.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuân;  Advisor : Võ Lê Cường (2018)

 • Tổng quan về tái định danh. Tái định danh trong hệ thống hai camera. Kết quả thử nghiệm tách người khỏi đám đông, giai đoạn loại bỏ nền ở khung hình người, thử nghiệm tái định danh trên cơ sở dữ liệu VIPeR, tái định danh trên cơ sở dữ liệu ETHZ.

 • 297276.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hoàng;  Advisor : Võ Lê Cường (2016)

 • Cơ sở y học của thiết bị trị liệu. Thiết kế máy trị liệu đa năng satl 1.0. Chế tạo thử nghiệm, kết quả đo trên khối điện châm và trên khối siêu âm

 • 000000296164-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Trung;  Advisor : Võ Lê Cường (2015)

 • Tìm hiểu tổng quan internet và hệ thống thông tin quang FTTH. Các dịch vụ cơ bản và chất lượng phục vụ của hệ thống thông tin FTTH tại Việt Nam. Thiết kế cấu trúc phân tải giảm nghẽn lưu lượng khi cung cấp dịch vụ trên FTTH.