Browsing by Advisor Võ Văn Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • 000000255231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Duẩn;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • rình bày các yếu tố tác động gây dao động ô tô. Lập trình mô hình 1/4 nghiên cứu dao động ô tô. Mô hình dao động xe khách. Ứng dụng khảo sát dao động ô tô bằng mô hình.

 • 000000255223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tú;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Đặt vấn đề về động lực học ô tô. Các mô hình động lực học trên ô tô. Mô hình động lực học ô tô con. Mô phỏng động lực học của ô tô bằng simulink. Phân tích kết quả của các phương án khảo sát về động lực học của ô tô.

 • 000000255238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Bắc;  Advisor : Võ Văn Hường (2011)

 • Trình bày các nguyên nhân gây dao động và ảnh hưởng của dao động đến ô tô. Xây dựng mô hình dao động của xe tải 1/4. Sử dụng chương trình Simulik trong matlab để mô tả hệ dao động của xe ô tô tải. Khảo sát dao động xe ô tô tải Cuulong DFA12080D - 4X2R

 • 104685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quý Toàn;  Advisor : Võ Văn Hường (2008)

 • Nêu vai trò, nghiên cứu động lực học ôtô. Mô hình không gian, xây dựng phương trình và xác định các ngoại lực tác dụng. Khảo sát các thông số ảnh hưởng của phân bố mômen, độ chậm tác dụng, mômen phanh trên các loại đường khác nhau và đặc tính quay vòng của xe trên đường khô và đường ướt khi vận tốc không đổi.

 • 000000295659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phô;  Advisor : Võ Văn Hường (2014)

 • Tổng quan về động lực học phanh ô tô. Mô hình động lực học phanh và cơ sở lý thuyết phanh hiệu quả. Nêu các giải pháp kết cấu nâng cao hiệu quả phanh. Giới thiệu hệ thống phanh cơ điện tử.

 • 000000254208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Khúc Nguyên Bảo;  Advisor : Võ Văn Hường (2011)

 • Trình bày các yếu tố tác động gây dao động ô tô. Ảnh hưởng của dao động ô tô và các chỉ tiêu đánh giá. Nghiên cứu dao động ô tô bằng mô hình 1/4. Thiết lập mô hình dao động xe tải. Ứng dụng khảo sát dao động xe ô tô.

 • 277323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Dương Ngọc Khánh; Võ Văn Hường (2017)

 • Xu thế phát triển và vấn đề mất ổn định đoàn xe sơ mi rơ moóc (ĐXSMRM); lựa chọn chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Xây dựng mô hình động lực học không gian xác định mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Khảo sát xác định mất ổn định lật ngang đoàn xe khi quay vòng.